Project Description

این سایت با وردپرس ساخته شده و قالب آماده برای ارزهای دیجیتال شخصی سازی شده در این سایت امکانات زیر موجود است: نمایش آخرین قیمت جدولی نمایش نمودار تغییرات لحظه ای خبرنامه ویژه ایمیل مارکتینگ امکان درخواست تحلیل توسط کاربرن و… کلیه این امکانات با زبان برنامه نویسی php , html , css نوشته شده و از فیم ورک بوت استرپ بهره برده شده.